Privacy beleid Ontdekdepanne.be

Ontdekdepanne.be gaat voor kwaliteit van haar dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten een zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens

Onderstaand privacy beleid beschrijft hoe Ontdekdepanne.be uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij trachten zo goed mogelijk uw rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de ‘AVG’).

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, kandidaten, opdrachtgevers (klanten).

Gegevens kandidaten

Om u als kandidaat zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan en een inschatting te kunnen maken of u geschikt bent voor de functie is het nodig dat we bepaalde informatie over / van u ontvangen. (Naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden in CV /werkervaring in CV, evt. immigratiestatus, financiële informatie (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen), en (indien toegestaan) BSN)

Ook vergaren wij informatie over u als kandidaat tijdens een gesprek en leggen deze informatie vast.

Ook gebruiken wij de persoonsgegevens van referenties om onze kandidaten te helpen een passende baan te vinden. Wij kunnen op deze wijze checken of kwalificaties kloppen.

Gegevens Opdrachtgevers / klanten

Om u als klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en kandidaten goed te kunnen informeren verzamelen wij de volgende gegevens: contactgegevens van relevante personen binnen de organisatie nodig zodat we kunnen communiceren; algemene bedrijfsinformatie (via internet of door opdrachtgever verstrekt.

Bewaren gegevens

Indien we gedurende een periode van twee jaar geen contact met u (of, waar van toepassing, het bedrijf waarmee of waarvoor uw werkt) hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).

Ontdekdepanne.be hecht groot belang aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Informatieverstrekking aan derden

Uw (persoons)gegevens worden nadrukkelijk niet aan commerciële partijen / derden verstrekt.

Wijzigen privacy beleid

Zo nu en dan brengt Ontdekdepanne.be wijzigingen aan in haar privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy beleid aan te passen en raden u aan om dit privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over ons privacy beleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.